Monday, 8 July 2013

CADANGAN BAGAIMANA KUMPULAN BOLEH MENINGKATKAN KOMUNIKASI
            1.       Menerima Pakai Pendekatan Berpusatkan Penonton
Melaksanakan pendekatan berpusatkan penonton bermakna memberi tumpuan dan melaksanakan segala usaha di dalam memastikan mereka memahami mesej yang disampaikan dengan cara yang bermakna dan menghormati mereka.

Di dalam usaha mewujudkan komunikasi yang berkesan, kita hendaklah mengetahui dan mempelajari mengenai latarbelakang penonton. Contohnya seperti status pendidikan, usia, bangsa dan sebagainya. Kemahiran ini akan menggelakkan kita daripada menyinggung perasaan orang lain , menunjukkan tanda haormat dan ianya juga memastikan kita dapat merancang dan menguruskan penghantaran mesej yang tepat dan difahami oleh penonton.

            2.       Menyesuaikan Diri Dengan Budaya Tempat Kerja
Menurut Norzalita Mohamed Nor (2001) yang paling penting ialah komunikasi dan interaksi dalam sesebuah organisasi. Pekerja perlu ada pengetahun asas mengenai syarikat tempat mereka bekerja kemudian pekerja harus tahu dengan siapa dan di mana harus berinteraksi

Seseorang pekerja baru hendaklah bijak di dalam menyesuaikan diri dengan budaya,  persekitaran kerja dan cara-cara bekerja di dalam kumpulan. Yang dimaksubkan dengan persekitaran kerja ialah meliputi rakan sepejabat, rakan di dalam kumpulan, kakitangan bahagian lain serta persekitaran fizikal termasuk ruang pejabat dan bangunan.

Cuba amati, pelajari dan fahami dan seterusnya menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang diamalkan. Perkara ini boleh mempengaruhi tugas seharian kita dan lebih cepat kita mempelajari dan menyesuaikan diri adalah lebih baik.

            3.       Memupuk Iklim Komunikasi Terbuka

            Mencerminkan budaya korporat, nilai penubuhan, kepercayaan dan prinsip yang memberikan sesuatu organisasi itu suasana atau personaliti. Memupuk iklim komunikasi terbuka bermakna menggalakkan sumbangan, kejujuran dan ketelusan hati pekerja. Boleh dikatakan syarikat yang berjaya seperti Telekom Malaysia  memastikan komunikasi diarahkan secara bebas ke bawah, ke atas atau bersilang di antara setiap peringkat samada peringkat bawah hinggalah ke peringkat atasan syarikat.  Pekerja bawahan tidak akan berasa rendah diri apabila berkomunikasi yang pasti ianya akan membantutkan komunikasi.

Pekerja akan sentiasa mencari ilmu dan pengetahuan di dalam usaha untuk diambil perhatian oleh majikan dengan melahirkan idea-idea, pendapat-pendapat bernas di dalam usaha mencapai matlamat dan keuntungan kepada syarikat

No comments:

Post a Comment