Wednesday, 4 December 2013

DASAR FISKAL (3)

3.0                          BAGAIMANA CUKAI KERAJAAN BERFUNGSI

Percukaian berperanan penting dalam perkembangan sistem ekonomi dan sosial negara dan tujuan utama kerajaan mengenakan cukai adalah untuk mendapatkan sumber kewangan bagi perbelanjaan negara dan rakyat. Percukaian itu sendiri melalui proses perkembangan berterusan daripada satu sistem kutipan hasil secara mudah tanpa sebarang peraturan bertulis kepada satu sistem perundangan dan pentadbiran yang lebih kompleks. Kekuatan percukaian ialah ianya adalah salah satu mekanisme paling utama di dalam  mengumpulkan hasil daripada individu, syarikat atau entiti lain untuk membangunkan negara dan menyediakan pelbagai kemudahan awam bagi manfaat dan kesejahteraan rakyat.
Cukai ditakrifkan sebagai sumbangan wang atau harta yang diwajibkan oleh kerajaan ke atas individu atau syarikat untuk membiayai perbelanjaannya ke atas kemudahan atau faedah lain yang dibekalkan kepada semua orang di dalam negeri.
Cukai terdiri daripada cukai langsung dan cukai tak langsung. Cukai langsung ialah cukai yang beban pembayarannya tidak boleh diagihkan kepada orang lain. Contohnya seperti cukai pendapatan perseorangan, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum, duti setem dan juga cukai jalan. Manakala Cukai Tak Langsung pula ialah cukai yang beban pembayarannya boleh diagihkan kepada orang lain. Contohnya seperti duti import, duti eksais dan juga cukai jualan. Perubahan cukai meliputi perubahan terhadap struktur atau kadar cukai. Pihak kerajaan boleh menambah atau mengurangkan kadar cukai, memansuhkan cukai atau memperkenalkan cukai baru.

            3.1       Fungsi Mengawal Inflasi

            Semasa inflasi tarikan permintaan, kerajaan perlu menaikkan cukai untuk mengurangkan pendapatan boleh guna masyarakat dan ianya menyebabkan perbelanjaan penggunaan berkurang dan seterusnya menurunkan perbelanjaan agregat. Untuk mengurangkan peningkatan pendapatan individu dan mengawal inflasi, kerajaan perlu menaikkan cukai progresif dan cukai berkadar serta mengurangkan bayaran pindahan dan kenaikan kegiatan ekonomi dapat dikurangkan.
Dalam usaha untuk menutup lompang inflasi kerajaan akan menaikkan cukai untuk meningkatkan aliran bocoran dalam ekonomi. Langkah menaikkan cukai juga akan menurunkan perbelanjaan penggunaan yang seterusnya akan mengurangkan perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat sebenar akan menurun sehingga sama dengan perbelanjaan agregat pada tingkat guna tenaga penuh dan lompang inflasi dapat diatasi.

            3.2       Fungsi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

                        Perubahan cukai dapat dilakukan ke atas cukai-cukai yang dikutip daripada individu atau firma.            Sekiranya kerajaan ingin menggalakkan sesuatu bidang berkembang dengan pesat, mereka sudah pasti akan mengurangkan cukai atau memberi pelepasan cukai kepada sektor-sektor terbabit. Contohnya bidang perkomputeran atau IT dan komunikasi. Di negara kita Malaysia dan malahan kebanyakkan di negara-negara membangun yang lain, mereka biasanya menghapuskan terus , atau memberi pelepasan cukai tahunan kepada sektor perkomputeran dan IT kerana ia akan menyebabkan kos barangan komputer menjadi murah dan seterusnya menggalakkan masyarakat atau rakyat menggunakan komputer serta internet.

            Bagi sesetengah negara mereka akan cuba mengurangkan cukai kepada produk elektronik seperti telefon bimbit tetapi mengenakan cukai yang tinggi kepada caj telekomunikasi seperti panggilan dan SMS. Kerajaan juga mungkin mengenakan cukai yang tinggi kepada barangan yang dianggap memberi kemudaratan kepada masyarakat seperti cukai terhadap arak dan rokok, atau pun barangan mewah. Bagi barangan mewah, pada anggapan kerajaan, barangan mewah hanya dibeli oleh orang kaya dan cukai terhadap orang yang berduit adalah penting untuk kerjaan menggunakan duit itu untuk membantu golongan yang miskin dan majoriti masyarakat. Cukai yang dikenakan terhadap barangan ini dianggap sebagai cukai yang tidak langsung, yang akan terkena kepada semua mereka yang membeli.

            Di negara-negara maju, cukai adalah sumber terpenting bagi menentukan pendapatan sesebuah negara. Sebab itu wang kerajaan lebih dikenali sebagai wang pembayar cukai, dengan kata lain, wang rakyat yang membayar cukai kepada kerajaan.
Cukai adalah hasil negara yang diperoleh daripada kerancakkan produktiviti ekonomi masyarakat. Cukai ini akan seterusnya diagihkan semua kepada masyarakat yang lebih memerlukan, untuk merancakkan semula ekonomi masyarakat, itulah pusingan roda ekonomi sesebuah negara.


            3.3       Fungsi Mengurangkan Pengangguran

                        Untuk menghadapi pengangguran, kerajaan akan mengurangkan cukai. Cukai yang lebih rendah akan menyebabkan pendapatan boleh guna rumahtangga bertambah dan dapat meningkatkan penggunaan. Ia juga menyebabkan keuntungan selepas cukai bertambah dan lebih banyak wang dapat digunakan untuk membuat pelaburan.
                        Sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini semasa ekonomi meleset pendapatan individu cenderung menurun. Untuk mengurangkan kemerosotan pendapatan individu dan mengawal pengangguran kitaran, kerajaan akan menurunkan cukai progresif dan cukai berkadar serta menaikkan bayaran pindahan dan kesannya , perbelanjaan agregat meningkat.

1 comment:

  1. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com

    Asa loan lending company are ready to loan you any amount you need to start up your personal business. Kindly apply for agricultural farming loan. if you need loan contact our email:asaloantransfer@gmail.com, you can also contact this email:finance_institute2015@outlook.com

    ReplyDelete