Wednesday, 4 December 2013

ANALISIS SUMBANGAN KOD/PRINSIP TERHADAP TADBIR URUS KORPORAT YANG BAIK

Sepertimana yang dibincangkan, prinsip pertama untuk kod Malaysia  bagi tadbir urus korporat adalah Pengarah, di mana setiap syarikat yang disenaraikan hendaklah diketuai oleh sebuah lembaga yang bertanggungjawab memimpin dan mengawal syarikat. Prinsip ini dapat memastikan bahawa tiada individu atau sekumpulan kecil individu boleh mendominasi sebarang proses di dalam pembuatan keputusan lembaga pengarah yang boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa serta wujudnya sebarang unsur-unsur rasuah. Sebagai contoh, jika syarikat yang disenaraikan diketuai oleh ahli-ahli yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan , risiko untuk syarikat menghadapi kegagalan adalah sangat tinggi berbanding dengan ahli-ahli yang berkelayakan serta berpengalaman di dalam bidang berkaitan.

Di UK, salah satu daripada prinsip mereka merujuk kepada Kod tadbir urus korporat adalah perlu ada pembahagian tanggungjawab yang jelas di antara lembaga pengarah dan tanggungjawab eksekutif bagi menjalankan tanggungjawab atau perniagaan syarikat. Tiada siapa atau individu perlu mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan. Pengerusi dan Ketua Eksekutif tidak boleh dijalankan oleh individu yang sama . Tujuan prinsip ini adalah untuk memastikan tidak akan berlaku sebarang keputusan yang berdasarkan kepada keputusan dan kepentingan peribadi. Prinsip ini boleh menggelakkan sebarang penipuan atau penyembunyian maklumat atau penyalahgunaan kuasa oleh pengerusi mahupun ketua eksekutif.

Merujuk kepada tadbir urus korporat Kod UK , Prinsip “Keberkesanan” Lembaga dan Jawatankuasanya perlu mempunyai kemahiran, pengalaman, dan pengetahuan mengenai syarikat bagi membolehkan mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan berkesan. Denga penggunaan prinsip ini maka sebarang perlantikan adalah berdasarkan kelayakan, kemahiran dan pengalaman maka ia dapat memastikan pengurusan dan pentadbiran syarikat akan berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip ini amat sesuai jika dipraktikkan oleh semua negara kerana ada sesetengah syarikat yang membuat perlantikkan berdasarkan hubungan keluarga dan sebagainya dan tidak berdasarkan kepada merit-merit seperti di atas.

Pada umumnya walaupun tadbir urus korporat mengiktiraf kuasa dan hak pemegang saham dan pengarah sebagai wakil kepada pemegang saham, namun begitu kuasa dan hak tersebut masih tertakluk kepada undang-undag yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini bermakna kuasa dan hak mutlak prinsipal dan agen di dalam pengurusan syarikat bergantung kepada sejauh mana kerajaan campurtangan di dalam ekonomi.

Tadbir urus korporat juga menekankan kepada unsur pemilikan dan kawalan di dalam pengurusan syarikat, tetapi menurut Blair (1995), demokrasi pemegang saham bergantung kepada campurtangan kerajaan yang merupakan pengawal syarikat yang sebenar. Campurtangan kerajaan menerusi penggubalan undang-undang akan memberi kesan kepada sejauh mana pemegang saham boleh bertindak. Misalnya menurut teori pemilikan dan kawalan, undang-undang adalah bertujuan untuk memberikan pemegang saham satu amaun kawalan yang signifikan di dalam organisasi. Namun dari segi amalan ia jarang berlaku. Ini kerana kebanyakkan undang-undang syarikat yang digubal oleh kerajaan memberikan lebih banyak kuasa kepada pengarah berbanding pemegang saham.


Sebagai contoh, kuasa pemegang saham untuk memilih atau menukar pengarah adalah terhad kerana pemegang saham secara tipikalnya tidak menyertai proses perlantikkan atau penamatan pengarah baru. Selain daripada itu, cadangan pengurusan yang dihantar kepada pemegang saham perlu mendapat pengesahan daripada pengarah terlebih dahulu. Bidang kuasa pemegang saham yang terhad ini membataskan kapasiti mereka sebagai pemilik syarikat.

2 comments:

 1. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com

  Asa loan lending company are ready to loan you any amount you need to start up your personal business. Kindly apply for agricultural farming loan. if you need loan contact our email:asaloantransfer@gmail.com, you can also contact this email:finance_institute2015@outlook.com

  ReplyDelete
 2. HARI BAIK KANAK-KANAK IPH MAIAYSIA

  TESTIMONI PADA BAGAIMANA SAYA MENDAPATKAN PINJAMAN UNTUK MEMBELI RUMAH DARIPADA SYARIKAT PINJAMAN YANG TERSEBUT DAN KESALAHAN DIPERLUKAN firma pinjaman Albaker. Saya SANGAT SANGATKAN HARI INI DAN ALLAH ALLAH.
  ,
  Nama saya Abdullah Saya dari bandar Sepang saya telah mencari syarikat pinjaman asli selama 5 bulan yang lalu, untuk membeli sebuah rumah
  semua yang saya dapat adalah sekumpulan penipuan yang membuat saya mempercayai mereka dan pada akhirnya
  Pada hari itu, mereka mengambil wang saya tanpa memberi apa-apa balasan, semuanya
  harapan saya hilang, saya keliru dan kecewa, saya tidak pernah mahu mempunyai apa-apa kaitan dengan syarikat pinjaman di internet, jadi saya pergi untuk meminjam wang dari
  kawan, saya beritahu dia semua yang berlaku dan dia berkata dia boleh membantu saya, itu
  Dia tahu syarikat pinjaman yang boleh membantu saya dengan apa-apa jumlah pinjaman
  diperlukan oleh saya dengan kadar bunga yang sangat rendah sebesar 2%, dia baru saja mendapat
  pinjaman daripada mereka, dia mengarahkan saya bagaimana untuk memohon pinjaman, saya lakukan
  sama seperti dia memberitahu saya, saya memohon dengan mereka di E-mel: (albakerloanfirm@gmail.com) saya tidak pernah percaya tetapi saya cuba dan saya
  kejutan besar saya mendapat pinjaman dalam masa 24 jam, saya tidak percaya,
  Saya gembira dan kaya lagi dan saya berterima kasih kepada Allah bahawa pinjaman itu
  syarikat-syarikat seperti ini masih wujud semasa penipuan ini di seluruh tempat,
  sila saya nasihatkan semua orang di luar sana yang memerlukan pinjaman untuk pergi
  (albakerloanfirm@gmail.com) mereka tidak akan gagal, dan
  hidup anda akan berubah seperti yang dilakukan oleh saya. Seketika hubungi (albakerloanfirm@gmail.com) hari ini dan dapatkan pinjaman anda dari mereka, Tuhan memberkati firma pinjaman Albaker untuk menawarkan pinjaman tulen mereka.
   Pastikan anda menghubungi firma pinjaman Albaker untuk pinjaman anda kerana saya mendapat pinjaman saya berjaya dari syarikat ini tanpa tekanan.

  ReplyDelete