Wednesday, 4 December 2013

DASAR FISKAL (1)

1.1              Definisi Dasar Fiskal

Dasar Fiskal atau dasar belanjawan ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian dalam usaha mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Dalam ayat yang lebih ringkas dasar ini merujuk kepada langkah atau tindakan kerajaan menggunakan cukai dan perbelanjaan kerajaan untuk mengatasi masalah ekonomi di mana apabila apabila berlaku kemelesetan ekonomi dan pengganguran kerajaan akan menurunkan cukai dan meningkatkan perbelanjaan kerajaan.

            1.2       Objektif Dasar Fiskal

Dasar fiskal dijalankan bagi mencapai objektif kebajikan, pertumbuhan, pembangunan dan keseimbangan agihan harta. Dalam huraian sebelumnya telah dijelaskan bahawa dasar (polisi) fiskal merupakan dasar yang melibatkan hasil (percukaian) dan perbelanjaan kerajaan. Dengan kata lain, ia merupakan langkah mengubah corak perbelanjaan kerajaan dan sistem percukaian untuk mempengaruhi kedudukan ekonomi negara. Dasar fiskal yang berkesan boleh membawa kestabilan ekonomi serta langsung mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi dan pengangguran.

1.3       Alat Fiskal dan Mekanisme
Alat Dasar Fiskal terbahagi kepada dua (2) iaitu Perbelanjaan Kerajaan dan Cukai. Mekannisme dasar fiskal juga terbahagi kepada dua (2) iaitu  Dasar Fiskal Automatik  dan Dasar Fiskal Budi Bicara.

1.3.1    Dasar Fiskal Automatik

Merupakan satu sistem yang sediaada dalam mana-mana kerajaan yang berubah secara sendiri mengikut situasi dalam ekonomi untuk mengurangkan kesan turun naik kegiatan ekonomi.  Ia melambatkan pengembangan apabila ekonomi berkembang dan melambatkan kemerosotan apabila ekonomi merosot. Alat Dasar Fiskal Automatik terbahagi kepada dua (2) iaitu Cukai Berkadar  & Cukai Progresif dan Bayaran Pindahan Kerajaan.

Cukai Berkadar & Cukai Progresif adalah cukai yang menyebabkan jumlah cukai yang dikenakan bertambah apabila pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contoh: Semasa ekonomi melambung, pendapatan individu cenderung meningkat. Cukai Progresif akan mengawal kenaikan pendapatan individu iaitu dengan mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi dan kesan daripada tindakan ini perbelanjaan agregat berkurang dan aktiviti ekonomi dikurangkan.

                        Bayaran Pindahan Kerajaan adalah bantuan kewangan kerajaan kepada rakyat. Contoh : Pewujudan Skim Elaun Pengangguran di mana semasa ekonomi meleset, ramai pekerja akan kehilangan pekerjaan dan pengangguran meningkat. Dengan adanya skim ini kerajaan akan memberi bantuan kewangan secara tetap kepada penganggur sehingga mereka berjaya mendapat pekerjaan dan ini dapat mengurangkan kemerosotan perbelanjaan agregat akibat pengangguran tersebut.


1.3.2    Dasar Fiskal Budibicara merujuk kepada usaha kerajaan di dalam melakukan perubahan terhadap cukai dan perbelanjaan kerajaan dalam usaha mengatasi masalah ekonomi apabila dasar fiskal automatik sudah tidak berkesan. Terdapat tiga (3) cara untuk melaksanakan Dasar Fiskal Budi Bicara iaitu Mengubah Perbelanjaan Kerajaan Sahaja, Mengubah Cukai Sahaja dan Mengubah Perbelanjaan Kerajaan dan Cukai secara serentak.

1 comment:

  1. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com

    Asa loan lending company are ready to loan you any amount you need to start up your personal business. Kindly apply for agricultural farming loan. if you need loan contact our email:asaloantransfer@gmail.com, you can also contact this email:finance_institute2015@outlook.com

    ReplyDelete