Monday, 18 July 2011

UncleMilydungun: MENGENALPASTI FAKTOR-FAKTOR PERSEKITARAN MAKRO Y...

UncleMilydungun: MENGENALPASTI FAKTOR-FAKTOR PERSEKITARAN MAKRO Y...: "Memahami persekitaran makro atau persekitaran luaran di dalam menguruskan sesuatu perniagaan adalah sangat penting dan ianya akan menentu..."