Tuesday, 16 August 2011

KEUSAHAWANAN 1 (LIEOS TECHNOLOGY SDN.BHD)


Lieos Technology Sdn.Bhd (595072-D) adalah sebuah syarikat yang bertapak di Negeri Terengganu. Syarikat ini berstatus Bumiputera dan ditubuhkan pada 08hb Oktober 2002. Syarikat utama beralamat di No 16, Jalan Kampung Dalam, 20100 Kuala Terengganu, Terengganu.

Sebelum itu, pemilik syarikat ini iaitu Puan Afiza Binti Khalit  telah pun menjalankan perniagaan tunggalnya dengan nama Lieos Technology bermula dari tahun 2008 lagi. Setelah membuat beberapa perangkaan dan strategi berdasarkan faktor-faktor kemajuan IT yang semakin pesat membangun, prestasi syarikat yang maju dan stabil, maka Puan Afiza Khalit telah menukar status syarikatnya dari perniagaan tunggal kepada sebuah Syarikat Sendirian Berhad. Syarikat Lieos Technology Sdn.Bhd telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Penubuhan Syarikat 1964 bernombor 595072-D.
Di dalam perkembangan IT terkini, keperluan produk IT bagi penggunaan harian telah memberi fokus kepada Lieos Sdn.Bhd untuk memfokuskan perniagaan di dalam “IT retailer”. Peneraju utama syarikat dan juga sebagai Pengarah syarikat  adalah Puan Afiza Khalit selaku pemegang saham terbesar syarikat iaitu sebanyak 55% pegangan saham manakala 45% lagi dimiliki oleh suami beliau En Azli Bin Abd Aziz yang juga berperanan sebagai pengarah syarikat Lieos Technology Sdn.Bhd.

Setakat kini Syarikat Lieos Technology Sdn.Bhd mempunyai kekuatan pekerja tetap yang berjumlah 20 orang kesemuanya dengan dibantu dengan beberapa pekerja sambilan di dalam memastikan mutu perkhidmatan dan semua perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan berjalan dengan lancar dan memberi kepuashatian kepada pelanggan-pelanggan.

Sebagai sebuah syarikat yang berwawasan, Lies Tecnology Sdn.Bhd mempunyai Visi & Misi yang telah diletakkan. Visi syarikat adalah untuk memastikan “penjenamaan brand “Lieos” sebagai Brand IT terkenal di pelusuk dunia”.
Manakala Misi syarikat pula ialah:-
            1.         Menjadi sebuah syarikat IT yang berdaya saing dan disegani
            2.         Menjadi anak melayu dan bumiputera yang Berjaya di dalam bidang IT
            3.         Melahirkan ramai usahawan-usahawan IT
            4.         Mengeluarkan produk penjenamaan sendiri yang mampu bersaing dengan
 syarikat-syarikat luar.
            5.         Menjadi salah sebuah syarikat franchisor melayu yang pertama dalam bidang IT

            1.1.      SKOP KERJA SYARIKAT
Dengan perkembangan teknologi IT dan permintaan yang semakin tinggi oleh pengguna-pengguna IT, Syarikat Lieos telah mengambil peluang ini dengan meluaskan lagi perniagaan ke beberapa cawangan di sekitar Terengganu. Dengan bertemakan “innovative, excellence and affordable”, produk-produk yang dipasarkan oleh syarikat mempunyai daya inovasi di samping harga yang berpatutan dan mampu milik yang pasti akan mendorong syarikat Lieos menjadi sebuah syarikat bumiputera yang cemerlang dan dikenali.

Diantara aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah seperti berikut:-

            1.         MEMBEKAL, MENGEDAR & MENJUAL
-Komputer Peribadi, Server dan Komputer Riba
-Projektor Multimedia
-Aksesori Komputer dan Perkakasan Multimedia 
Pencetak & Pengimbas (Printer & Scanner)
2.         MEMASANG, MENGUJI & MENTAULIAH
-Komputer Peribadi, Server dan Komputer Riba
-  Rangkaian (LAN, WAN, Fiber Optic)
-  Perkakasan Multimedia
3.         SEWA / GUNA PAKAI
-Komputer Peribadi dan Komputer Riba
-  Projektor Multimedia
-  Bilik Seminar
-  Makmal Komputer (Lengkap dengan LAN & Talian Streamyx)
4.         LAIN-LAIN PERKHIDMATAN
-Membangunkan Portal / Laman Web
-  Kursus –Kursus IT
-  Latihan Komputer & Multimedia
-  Khidmat Nasihat
-Kontrak

Dengan perkembangan produk serta perkakaksan IT dan jenama-jenama komputer baru dari luar negara, Syarikat Lieos tidak ketinggalan di dalam menjalinkan hubungan kerjasama dan telah mendapatkan kelulusan bagi membekal serta mengedar kepada pihak pengguna. Syarikat Lieos telah mendapat “Authorized Dealer dari Acer, HP, Lenovo, Toshiba, Fujitsu dan Asus bagi memasarkan produk mereka.
 Syarikat Lieos juga telah mendapat pengiktirafan sebagai M-Premium partner bagi produk berjenama “CANON” dalam bidang percetakan. Disamping itu juga Syarikat Lieos juga telah dilantik sebagai “Authirized Comsumable” bagi produk Canon dan HP.
Di dalam memastikan peluasan pasaran produk-produk dan perkhidmatan, Syarikat Lioes juga telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Pendidikan, Telekom Malaysia Berhad , Majlis Amanah Rakyat (MARA), Yayasan Pembangunan Usahawan (YPU), Yayasan Islam Terengganu, UMT, UDM,UTM, Polis Diraja Malaysia dan banyak lagi agensi-agensi lain.

            1.2       PENJENAMAAN PRODUK (BRANDING LIEOS)
Dengan teknologi ICT yang pantas dan pertumbuhan pesat, Syarikat Lieos telah merancang bagi mengeluarkan produk sendiri terutama dalam perkakasan peralatan computer. Syarikat Lieos telah  mencuba mengeluarkan beberapa “produk ujian” bagi mengetahui bagaimana sambutan bagi produk berkenaan. Antara contoh produk yang telah dikeluarkan ialah:-
-Ltec Optical Mouse (2000 kuantiti)
-  Lieos Canon Refill Ink (1000 kuantiti)
-  Lieos HP Refill Ink (1000 kuantiti)
-  Lieos Lexmark Refill Ink (1000 kuantiti)
-  Lieos Mouse Pad (2000 kuantiti)

Kini Syarikat Lieos mengambil langkah yang lebih teliti bagi mengeluarkan produk sendiri di samping merancang untuk membina rangkaian franchise di bawah kelolaan Agensi Badan Berkanun di bawah Kementerian Luar Bandar Dan Wilayah iaitu MARA dan SME Bank. Dengan konsep Mentor & Mantee, Syarikat akan dapat melahirkan bakal-bakal usahawan IT terutamanya di kalangan siswazah menganggur serta penganggur yang minat dalam bidang IT .
Selama 11 tahun beroperasi banyak anugerah-anugerah yang pernah diterima oleh Syarikat Lieos Sdn.Bhd. Di antara anugerah-anugerah yang pernah diterima ialah :-
-Anugerah Usahawan Terengganu 2008
-  Pencalonan AURA Usahawan Peringkat Kebangsaan 2006
-  Anugerah Belia Negara 2007 (Peringkat Negeri Terengganu)
-  Anugerah Penyewa Premis Terbaik-MARA 2004
-  Percalonan Akhir Usahawan Peringkat Kebangsaan KPun 2003
-  Anugerah Penghargaan Usahawan Negeri Terengganu 2002

No comments:

Post a Comment